Trường CĐ Công nghệ Thông tin TPHCM không có người điều hành

ngày 16/09/2014

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ GD-ĐT xin ý kiến chỉ đạo chấn chỉnh tình hình trường CĐ Công nghệ Thông tin TPHCM. Các xung đột về vốn đang diễn ra, có nguy cơ gây ra những bất ổn, ảnh hưởng quyền lợi của sinh viên và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của thành phố.

Hiện tại, Trường CĐ Công nghệ Thông tin TPHCM không có người chính danh điều hành.
Hiện tại, Trường CĐ Công nghệ Thông tin TPHCM không có người chính danh điều hành.

Theo UBND TPHCM, hiện nay trường có 2 vấn đề vướng mắc cần giải quyết đó là các văn bản pháp lý hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể về việc cử đại diện để sử dụng phần vốn thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia của các trường và 25% phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi từ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của cơ sở giáo dục ĐH tư thục (bao gồm trường CĐ tư thục) để đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học. Do có tranh chấp về quyền sở hữu vốn nên Trường CĐ Công nghệ Thông tin TPHCM chưa tiến hành được Đại hội cổ đông.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Quyền Hiệu trưởng trường hiện nay đã hết nhiệm kỳ, không có nhân sự chính danh điều hành hoạt động trường. Các xung đột về vốn đang diễn ra, có nguy cơ gây ra những bất ổn, ảnh hưởng quyền lợi của sinh viên và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của thành phố.

Chính từ những vấn đề trên, UBND Thành phố đề nghị Bộ GD-ĐT có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn việc sử dụng các nguồn vốn và nhân sự điều hành trường trong thời gian hiện tại để có thể tổ chức Đại hội cổ đông, bầu Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng nhiệm kỳ tiếp theo nhằm duy trì ổn định tình hình hoạt động của Trường.

Được biết HĐQT Trường CĐ Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ 2008 - 2013 gồm 6 thành viên được đến nay đã hết nhiệm kỳ. Quyền Hiệu trưởng là PGS.TS Nguyễn Tác Anh cũng đã hết nhiệm kỳ nên không còn chính danh để điều hành hoạt động trường.

Trước đó, Sở GD-ĐT TPHCM đã gửi công văn đề nghị Bộ GD-ĐT hướng dẫn tổ chức Đại hội cổ đông của trường nhưng đến nay chưa nhận được ý kiến chỉ đạo.

Lê Phương

{fcomment}