Đã có 5 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30

ngày 06/08/2014

Những thủ khoa khối A có điểm cao nhất kỳ tuyển sinh năm cao đẳng năm nay đều thuộc về Trường CĐ Sư phạm Hà Nội.

 

 

Nhà trường có 5 thí sinh đạt 30 điểm tuyệt đối. Đó là Nguyễn Đức Minh, sinh ngày 4/8/1995 (SBD: 1243); Hoàng Thị Như Quỳnh, sinh ngày 20/1/1996 (SBD: 1639); Phạm Phương Anh, sinh ngày 29/4/1996 (SBD: 27); Nguyễn Quốc Việt, sinh ngày 25/1/1996 (SBD: 2224) và Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 26/12/1996 (SBD: 306).
CĐ Sư phạm Hà Nội có tới 5 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30
CĐ Sư phạm Hà Nội có tới 5 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30
Hai thí sinh đạt 29,75 điểm là Nguyễn Phương Duy, sinh ngày 22/7/1996, thi khối A (SBD: 327) và Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 27/6/1996, thi khối A (SBD: 1998). Hai thí sinh này cũng được làm tròn thành 30 điểm.

Với khối A1, Trường CĐ Sư phạm Hà Nội có 2 thủ khoa đạt 29 điểm là Nguyễn Minh Tâm, sinh ngày 29/12/1995 (SBD: 264) và Phạm Khánh Huyền, sinh ngày 4/12/1996) (SBD: 145).

Danh sách các thí sinh điểm số cao nhất vào trường CĐ Sư phạm Hà Nội 2014:

TT

Trường

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tổng
điểm

1

C01

Nguyễn Đức Minh

04-08-95

A

1243

1000

1000

1000

3000

2

C01

Hoàng Thị Như Quỳnh

20-01-96

A

1639

1000

1000

1000

3000

3

C01

Phạm Phương Anh

29-04-96

A

27

1000

1000

1000

3000

4

C01

Nguyễn Quốc Việt

25-01-96

A

2224

1000

1000

1000

3000

5

C01

Nguyễn Thị Dung

26-12-96

A

306

1000

1000

1000

3000

6

C01

Nguyễn Phương Duy

22-07-96

A

327

0975

1000

1000

2975

7

C01

Nguyễn Thị Thùy Trang

27-06-96

A

1998

0975

1000

1000

2975

8

C01

Nguyễn Minh Tâm

29-12-95

A1

264

1000

0950

0950

2900

9

C01

Phạm Khánh Huyền

04-12-96

A1

145

1000

0950

0950

2900

 

 

Phạm Thịnh

Nguồn: VTC News

{fcomment}