Điểm chuẩn dự kiến 5 trường khối Y Dược

ngày 01/08/2014

 (VTC News) - ĐH Y dược Huế, ĐH Y tế Công cộng, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch... vừa công bố điểm chuẩn dự kiến năm 2014.

ĐH Y Dược – Đại Học Huế đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến

STT

Mã ngành

Tên ngành

Khối

Điểm chuẩn

(Dự kiến)

1

D720401

Dược học

A

24

2

D720201

Y học cổ truyền

B

22.5

3

D720103

Y học dự phòng

B

20.5

4

D720601

Răng - Hàm - Mặt

B

23.5

5

D720101

Y đa khoa

B

24.5

6

D720501

Điều dưỡng

B

20.5

7

D720330

Kĩ thuật hình ảnh y học

B

21.5

8

D720301

Y tế công cộng

B

18.5

 

Điểm chuẩn dự kiến của trường ĐH Y Tế Công Cộng năm 2014

Tên ngành

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn dự kiến

Y tế công cộng

D720301

B

19.5

Xét nghiệm Y học dự phòng

D720399

B

18.5

Thủ khoa của trường năm nay là em Khương Thị Minh Nguyện(SBD 894) đạt 25,0 điểm. Toàn trường có 1.073 thí sinh đăng ký dự thi, số thí sinh có đăng ký nguyện vọng vào trường là 1.038.

Ngành y tế công cộng:Chỉ tiêu 170

Ngành có 909 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 25,0 điểm.

Mức điểm

18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

20,5

Số TS đạt

347

290

215

167

122

87

Với mặt bằng phổ điểm như trên thì nhiều khả năng ngành sẽ ấn định điểm chuẩn là 19,0 hoặc 19,5

Ngành Xét nghiệm dự phòng:Chỉ tiêu 30

Ngành có 129 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 22,0 điểm.

Mức điểm

17,0

17,5

18,0

18,5

19,0

19,5

Số TS đạt

58

51

45

30

17

13

Như vậy mức điểm chuẩn của ngành có thể là 18,0 hoặc 18,5.

Điểm chuẩn dự kiến ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2014:

Tên ngành

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn dự kiến

Chỉ tiêu

Xét nghiệm y học

D720332

B

20.5

100

Dược học

D720401

B

22.5

150

Điều dưỡng

D720501

B

19

250

Mức điểm chuẩn dự kiến trên là dựa vào phổ điểm của thí sinh dự thi vào trường năm nay:

Ngành Điều dưỡng:Chỉ tiêu 250

Ngành có 2.594 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 26,0 điểm.

Mức điểm

18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

Số TS đạt

484

388

296

217

150

Như vậy mức điểm chuẩn của ngành có thể là 19,0.

+ Ngành Dược học:Chỉ tiêu 150

Ngành có 3.384 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 27,5 điểm.

Mức điểm

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

Số TS đạt

572

475

379

304

226

175

127

Như vậy mức điểm chuẩn của ngành có thể là 22,5.

+ Ngành Xét nghiệm y học: Chỉ tiêu 100

Ngành có 1.319 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 26,0 điểm.

Mức điểm

19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

Số TS đạt

251

207

155

117

83

Như vậy mức điểm chuẩn của ngành có thể là 20,5.

Điểm chuẩn dự kiến các ngành trường ĐH Y dược Thái Bình năm 2014

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn dự kiến

Y đa khoa

D720101

B

25,5

Y học cổ truyền

D720201

B

22

Y học dự phòng

D720302

B

21,5

Y tế công cộng

D720301

B

20

Điều dưỡng

D720501

B

20

Dược học

D720401

B

24

Trước đó, TrườngĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạchcũng công bố điểm thi.

Năm nay, ngành lấy chỉ tiêu nhiều nhất là Bác sĩ đa khoa với 1.000 chỉ tiêu, thống kê mức điểm chưa gồm điểm ưu tiên thì có 1052 thí sinh được 21,5 điểm trở lên (năm 2013 lấy 23 điểm). Ngành Điều dưỡng (200 chỉ tiêu), có 240 thí sinh đạt mức điểm từ 17,5 trở lên (năm ngoái lấy 18,5 điểm).

Trong khi đó, ngành Xét nghiệm y học (40 chỉ tiêu) có 40 thí sinh đạt 21 điểm trở lên (năm 2013 chỉ lấy 14 điểm). Tương tự, ngành Kỹ thuật hình ảnh y học (40 chỉ tiêu) có 43 thí sinh được mức điểm từ 19,5 trở lên.

Như vậy, nhiều khả năng ngành Bác sĩ đa khoa và Điều dưỡng có điểm chuẩn giảm hơn năm ngoái nhưng ngược lại hai ngành Xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học điểm chuẩn sẽ tăng cao.

Nguồn: VTC News

{fcomment}