Dạy vẹt nói

ngày 20/10/2014

Tèo mua một con vẹt về cho học nói.

Untitled-11-9240-1413622928.jpg

Tèo dạy nó:

- Tôi biết đi.

Con vẹt nhắc lại:

- Tôi biết đi.

Tèo nói:

- Tôi biết nói.

Con vẹt nhắc lại:

- Tôi biết nói.

Tèo nói:

- Tôi biết bay.

Con vẹt nói lại:

- Xạo mày.

- !!!!!

Thị Nở (st)

Con gà và quả trứng

Con gà và quả trứng

Trong một gameshow, người phỏng vấn đưa ra hai dạng câu hỏi cho ứng viên lựa chọn.

Theo Vnexpress

{fcomment}