An toàn là trên hết

ngày 13/10/2014

Đi đâu, làm gì thì an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.

medium-4c839d8f1d654a18bd81c8a-2910-1383

Tom và Jerry phiên bản đời thực.

medium-5e2bfc04eea44f409c8f0b9-2454-5485

An toàn là trên hết.

medium-20cc3ec9e1f24b658d389bf-7468-5835

Quả đầu đẹp nhất năm.

medium-77eeaa9c3dd0491c8ee4e20-7440-2262

Bà mẹ của năm.

medium-376b1895248a4399933377e-3394-5151

Gió mát quá.

medium-aba87d77eb2a44faa953925-7926-1172

Không nghe! Không nghe!

medium-c85b9a27346340d39cd6908-6247-6659

Gì? Chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à?

Bác Ba Phi (st)

Những sáng kiến thay thế siêu hài

Những sáng kiến thay thế siêu hài

Nếu bỏ hoặc không tận dụng thì đó là một sự phí phạm to lớn.

Theo Vnexpress

{fcomment}