Công tác xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai

ngày 01/11/2017

Tỉnh Lào Cai đã triển khai có hiệu quả việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin và triển khai sâu rộng đồng bộ ba phần mềm chính quyền điện tử dùng chung liên thông trên cả ba cấp tỉnh, huyện, xã và kết nối với Chính phủ.

>> Xem thêm: Phần mềm văn phòng điện tửphần mềm lưu trữ văn bản

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận giao dịch một cửa TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Ảnh: HỮU HUỲNH

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm trong ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử nhằm kết nối, tương tác với người dân theo phương châm “ở đâu có người dân, ở đó có chính quyền”.

Tỉnh đã có sự bứt phá mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Năm 2016, Lào Cai xếp thứ 3 trong số 63 tỉnh, thành phố về chỉ số hiện đại hóa hành chính, đứng đầu cả nước về sử dụng văn bản điện tử, xếp thứ 3 trong số 63 tỉnh, thành phố về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

Năm 2017, Lào Cai cũng là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước triển khai có hiệu quả việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin và triển khai sâu rộng đồng bộ ba phần mềm chính quyền điện tử dùng chung liên thông trên cả ba cấp tỉnh, huyện, xã và kết nối với Chính phủ. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Lào Cai được tích hợp với hệ thống một cửa điện tử giúp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp với trung bình hơn 80% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả trước thời hạn, 5% số hồ sơ được xử lý đúng thời hạn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến – một cửa điện tử.

Ngoài ra, hệ thống được kết nối liên thông với hệ thống quản lý tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẵn sàng tích hợp với hệ thống thanh toán trực tuyến của các ngân hàng. Lào Cai đã bước đầu triển khai số hóa dữ liệu tạo nền tảng cho việc xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung trọng điểm của tỉnh như cơ sở dữ liệu dân cư, đất đai, doanh nghiệp, an sinh xã hội… Triển khai hệ thống giám định bảo hiểm y tế trực tuyến qua mạng cho toàn bộ 193 cơ sở y tế của tỉnh.

* Cần Thơ tập trung kiện toàn công tác cán bộ

Thành ủy Cần Thơ vừa tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10 của Thành ủy về đào tạo cán bộ cơ sở, quận, huyện và thành phố đạt chuẩn.

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Cần Thơ được tập trung xây dựng đồng bộ, phát triển cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức được nâng cao qua từng năm. Tỷ lệ cán bộ chủ chốt cấp thành phố và quận, huyện có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đạt 90,72% (tăng 30,18% so với năm 2010), công chức đạt 98,56% (tăng 5,87% so với năm 2010). Số lượng cán bộ, công chức có trình độ đại học trở lên đạt tỷ lệ 52,01% (tăng 36,54% so với năm 2010).

Thời gian tới, Cần Thơ tiếp tục tăng cường rà soát, nhận xét, đánh giá chất lượng cán bộ thường xuyên và định kỳ căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, chất lượng và hiệu quả công tác, mức độ tín nhiệm của cấp dưới và quần chúng… để làm cơ sở phân loại cán bộ, công chức đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn nhằm lập kế hoạch quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và giải quyết chính sách. Việc đánh giá cán bộ gắn với thực hiện tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ, xây dựng cơ chế để nhân dân tham gia nhận xét đánh giá, góp ý cán bộ.

Cần Thơ phấn đấu đến cuối năm 2020, tất cả các cán bộ, công chức thành phố đạt chuẩn theo quy định về chuyên môn, chính trị, quản lý nhà nước; 80% số cán bộ chủ chốt (đối với ba chức danh bí thư, chủ tịch UBND, chủ tịch HĐND) có trình độ đại học trở lên.

(Theo Vanphongdientu.edu.vn)