Hà Nội sẽ loại bỏ công chức tuyển sai quy định?

ngày 16/08/2014

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa yêu cầu các sở ngành, quận huyện chấn chỉnh công tác quản lý biên chế, tiền lương cán bộ công chức. Trường hợp chi trả phụ cấp sai quy định, ông Khanh yêu cầu các đơn vị thu hồi về ngân sách nhà nước.

Cụ thể, ông Khanh yêu cầu các sở ngành, quận huyện khẩn trương hoàn thành đề án vị trí việc làm theo đúng kế hoạch của thành phố để làm cơ sở xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm.

Thí sinh chen chân nộp hồ sơ thi công chức ở Cục thuế Hà Nội.
Thí sinh chen chân nộp hồ sơ thi công chức ở Cục thuế Hà Nội.

Cùng với đó, các đơn vị của Hà Nội cũng phải rà soát kế hoạch biên chế để đăng ký tuyển dụng bổ sung số công chức còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao, tránh sử dụng lao động hợp đồng thay cho công chức.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các sở ngành, quận huyện rà soát việc sử dụng lao động hợp đồng theo quy định tại Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Quá trình rà soát sử dụng lao động hợp đồng, phân loại và xử lý theo hướng chấm dứt, thanh lý các hợp đồng do phòng chuyên môn tự ký và trả lương bằng kinh phí từ ngân sách. Các hợp đồng lao động được bảo lưu nhưng chưa tuân thủ đúng quy định của pháp luật thì được ký kết lại.

Với những hợp đồng đã hết thời hạn, ông Khanh yêu cầu các đơn vị thanh lý và chỉ sử dụng lao động hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn 12 tháng mà không ký hợp đồng lao động liên tiếp thành chuỗi.

Về thực hiện chế độ tiền lương cán bộ, công chức, ông Khanh yêu cầu các đơn vị thực hiện nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn theo đúng Thông tư 08 của Bộ Nội vụ.

Ông Khanh cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện chế độ phụ cấp các loại đúng quy định của nhà nước. Trường hợp chi trả phụ cấp sai quy định phải thu hồi về ngân sách nhà nước.

Đối với lao động hợp đồng, thống nhất trả lương theo công việc được giao đảm nhiệm, phù hợp với bằng cấp chuyên môn, tương đương với ngạch, bậc công chức, viên chức; thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh cũng vừa giao Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra để kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp không làm đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức.

Quang Phong

nguồn: dân trí

{fcomment}