Thử tài đọc thông điệp bí mật từ logo thương hiệu

ngày 27/10/2015

Rèn luyện tiếng Anh và độ tinh mắt của bạn với những ý nghĩa tinh tế từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Amazon, Unilever.

Nhiều thương hiệu chọn cách lồng ghép thông điệp một cách tinh tế trong từng biểu tượng logo của mình. Bạn có thể tìm hiểu ý nghĩa của từng logo sau đây và kiểm tra năng lực đọc hiểu tiếng Anh bên dưới. Phần dịch tiếng Việt sau đó sẽ giúp bạn hiểu chính xác hơn ý nghĩa các biểu tượng trong bài.

thu-tai-doc-thong-diep-bi-mat-tu-logo-thuong-hieu

Xem ý nghĩa của biểu tượng tại đây.

thu-tai-doc-thong-diep-bi-mat-tu-logo-thuong-hieu-1

Xem ý nghĩa của biểu tượng tại đây.

thu-tai-doc-thong-diep-bi-mat-tu-logo-thuong-hieu-2

Xem ý nghĩa của biểu tượng tại đây.

thu-tai-doc-thong-diep-bi-mat-tu-logo-thuong-hieu-3

Xem ý nghĩa của biểu tượng tại đây.

thu-tai-doc-thong-diep-bi-mat-tu-logo-thuong-hieu-4

Xem ý nghĩa của biểu tượng tại đây.

thu-tai-doc-thong-diep-bi-mat-tu-logo-thuong-hieu-5

Xem ý nghĩa của biểu tượng tại đây.

thu-tai-doc-thong-diep-bi-mat-tu-logo-thuong-hieu-6

Xem ý nghĩa của biểu tượng tại đây.

thu-tai-doc-thong-diep-bi-mat-tu-logo-thuong-hieu-7

Xem ý nghĩa của biểu tượng tại đây.

thu-tai-doc-thong-diep-bi-mat-tu-logo-thuong-hieu-8

Xem ý nghĩa của biểu tượng tại đây.

thu-tai-doc-thong-diep-bi-mat-tu-logo-thuong-hieu-9

Xem ý nghĩa của biểu tượng tại đây.

thu-tai-doc-thong-diep-bi-mat-tu-logo-thuong-hieu-10

Xem ý nghĩa của biểu tượng tại đây.

 

Nguồn Vnexpress