Phụ cấp lương có tính biến động không tính đóng BHXH

ngày 21/10/2017

Theo Luật Lao động, các khoản bổ sung không xác định được ngay với mức lương và phụ thuộc vào kết quả lao động thì không tính đóng BHXH.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo thông tin từ Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, từ ngày 01/01/2018, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với lao động trong doanh nghiệp sẽ được đóng trên mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Theo đó, chỉ những nhóm phụ cấp lương xác định được cùng mức lương, có tính thường xuyên và ổn định sẽ được tính đóng BHXH. Còn những khoản phụ cấp lương gắn với kết quả làm việc của người lao động và có tính biến động thì sẽ không tính đóng BHXH.
 
Tương tự với khoản bổ sung khác, theo đại diện BHXH Việt Nam thì chỉ những khoản được xác định cùng với tiền lương, có tính ổn định thì sẽ được làm căn cứ tính đóng BHXH.
 
Với các khoản bổ sung khác không xác định được ngay với mức lương và phụ thuộc vào kết quả lao động thì không tính đóng BHXH. Cụ thể, sẽ loại trừ 14 khoản thu nhập không tính đóng BHXH, đó là:
 
1. Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động 2012
 
2.Tiền thưởng sáng kiến
 
3. Tiền ăn giữa ca
 
4. Tiền hỗ trợ xăng xe
 
5. Tiền hỗ trợ điện thoại
 
6. Tiền hỗ trợ đi lại
 
7. Tiền hỗ trợ giữ trẻ
 
8. Tiền hỗ trợ nhà ở
 
9. Tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ
 
10. Tiền hỗ trợ người lao động có thân nhân bị chết
 
11. Tiền hộ trợ lao động có người thân kết hôn
 
12. Tiền hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động
 
13. Tiền trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 
14. Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.
 
(Theo Tạp chí Tài chính)