Ông Phan Việt Cường giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

ngày 10/07/2019

Sáng 10/7, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND đối với ông Nguyễn Ngọc Quang.

Ngay sau đó, HĐND tỉnh Quảng Nam đã bầu ông Phan Việt Cường (Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam) làm Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phan Việt Cường (trái) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam thay ông Nguyễn Ngọc Quang. Ảnh: Thanh Đức.

Có 55/55 đại biểu thống nhất bầu ông Phan Việt Cường giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phan Việt Cường sinh năm 1963, quê huyện Đại Lộc, Quảng Nam, có trình độ thạc sĩ Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng kinh qua các chức vụ: Phó chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam, Phó bí thư Huyện ủy Tây Giang (Quảng Nam), Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tháng 9/2015, ông được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2010-2015.

Tháng 10/2015, ông được đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI bầu giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 1/2016, ông trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ Quảng Nam vào tháng 1/2019, ông Phan Việt Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nguồn: Báo Zing