Những mật khẩu wifi khiến người dùng ngao ngán

ngày 24/09/2018

Với pass thế này thì tốt nhất nên dùng 3G để có khi còn thoải mái và ít 'hại não' hơn.
Vui lòng mua thứ gì đó nhé - mật khẩu thế này thì làm khó nhau quá.

'Vui lòng mua thứ gì đó nhé' - mật khẩu thế này thì làm khó nhau quá.

Dành cả buổi sáng chỉ để nhận diện phông chữ.

Dành cả buổi sáng chỉ để nhận diện phông chữ.

Tuyệt chiêu câu khách khá tốt - Mua bánh sandwich đi, không cần mật khẩu đâu.

Tuyệt chiêu câu khách khá tốt - 'Mua bánh sandwich đi, không cần mật khẩu đâu'.

Pass wifi chỉ dành cho những người chuyên Toán.

Pass wifi chỉ dành cho những người chuyên Toán.

Giải được thì biết ngay mật khẩu.

Giải được thì biết ngay mật khẩu.

Nhìn thấy thôi đã biết phải dùng đến 3G rồi.

Nhìn thấy thôi đã biết phải dùng đến 3G rồi.

Không giải được cũng không sao, vào quầy hỏi thì biết ngay ấy mà.

Không giải được cũng không sao, vào quầy hỏi thì biết ngay ấy mà.

Mật khẩu còn giải thích thế này thì đúng là bá đạo.

Mật khẩu còn giải thích thế này thì đúng là 'bá đạo'.

Cứ từ từ mà nhập ký tự cho chính xác nhé.

Cứ từ từ mà nhập ký tự cho chính xác nhé.

Hãy sống thiết thực hơn đi - Không có wifi, hãy nói chuyện với nhau đi; Gọi cho mẹ đi nào; Xem như mình đang sống ở năm 2993 nhé.

Hãy sống thiết thực hơn đi - Không có wifi, hãy nói chuyện với nhau đi; Gọi cho mẹ đi nào; Xem như mình đang sống ở năm 2993 nhé.

Theo Vnexpress