BHXH Việt Nam lần đầu tiên tham vấn ý kiến với các tổ chức quốc tế về Chiến lược phát triển ngành BHXH

ngày 04/12/2017

Tổ chức Hội nghị Đối tác phát triển Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2017 là cơ hội để BHXH Việt Nam nhận được những tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm, những ý tưởng mới về cách thức tiếp cận và phương thức hợp tác mới, là tiền đề để BHXH Việt Nam xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống an sinh xã hội một cách bền vững, hiện đại, minh bạch, thân thiện phù hợp với yêu cầu, trình độ phát triển của Việt Nam.

bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị Đối tác phát triển BHXH Việt Nam 2017 với sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế có quan hệ hợp tác phát triển an sinh xã hội với BHXH Việt Nam.

Theo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, bà Nguyễn Thị Minh, đây chính là cơ hội để BHXH Việt Nam nhận được những tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm, những ý tưởng mới về cách thức tiếp cận và phương thức hợp tác mới, là tiền đề để Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống an sinh xã hội một cách bền vững, hiện đại, minh bạch, thân thiện phù hợp với yêu cầu, trình độ phát triển của Việt Nam.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế như: Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Lao động Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới, Cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế của Mỹ, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản đánh giá cao kết quả ấn tượng mà Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Đồng thời, đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế khẳng định luôn sẵn sàng thiết lập quan hệ đối tác cũng như chia sẻ kinh nghiệm với BHXH Việt Nam trong một số lĩnh vực như: xây dựng hệ thống chia sẻ thông tin dữ liệu, cải thiện hệ thống giám định BHYT, áp dụng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành; kinh tế học dược phẩm trong quản lý thuốc; chính sách BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS.

(Theo Báo Hà Nội mới)