DN than chịu “tầng tầng lớp lớp thuế” với bộ trưởng

ngày 11/08/2014

“Chúng tôi là doanh nghiệp xuất nhập khẩu chịu tầng tầng lớp lớp thuế, hiện nay chỉ tính riêng việc kê khai thuế đã mất gần 4 tháng/năm.”

Thông tin trên được một doanh nghiệp gửi tới Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trong chương trình Dân hỏi- Bộ trưởng trả lời phát sóng trên VTV ngày 10/8.

Thưa Bộ trưởng, tôi là một doanh nghiệp xuất nhập khẩu chịu tầng tầng lớp lớp thuế, hiện nay chỉ tính riêng việc kê khai thuế của doanh nghiệp đã mất gần 4 tháng/năm. Tôi có nghe nói, Bộ Tài chính sẽ có kế hoạch giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nghe đâu cũng giảm trên dưới 300 giờ, xin hỏi việc này thực hiện như thế nào, bao giờ thực hiện?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Mỗi sắc thuế có mục tiêu và yêu cầu khác nhau. Điều này phù hợp với thông lệ chung của quốc tế, cho nên nói không hẳn là “tầng tầng, lớp lớp” .

Năm 2012 theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), thời gian kê khai thuế của doanh nghiệp là 872 giờ (bao gồm cả thời gian kê khai nộp Bảo hiểm xã hội là 335 giờ). Như vậy, thời gian kê khai nộp thuế theo đánh giá của WB là 537 giờ.

Trước đó, cũng theo đánh giá của WB năm 2008 thời gian kê khai thuế của chúng ta là 1.050 giờ, năm 2010 là 941 giờ và năm 2012 là 872 giờ. Như vậy việc giảm thời gian kê khai thuế tuy có tiến bộ, nhưng nếu so với các nước trong khu vực thì thời gian kê khai nộp thuế của chúng ta vẫn còn quá cao.

Trong thời gian vừa qua Bộ Tài chính đã làm việc nghiêm túc, quyết liệt, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức do Ngân hàng Thế giới thuê, chỉ định để đánh giá thời gian nộp thuế của Việt Nam, cũng như phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội tư vấn thuế để rà soát và thực hiện các chương trình hành động cụ thể nhằm giảm bớt số lần kê khai và giảm thời gian nộp thuế, cải cách thủ tục hải quan...

Tại Kỳ họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 vừa qua, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ Nghị quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp, trong đó tập trung mạnh mẽ vào nội dung cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan.

Nếu thực hiện được các giải pháp này sẽ giảm 290 giờ kê khai nộp thuế trên tổng số 537 giờ theo tính toán của WB trong năm 2012 vừa qua.

DN than chịu “tầng tầng lớp lớp thuế” với bộ trưởng - 1

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Infonet.vn

Khi nào doanh nghiệp sẽ được thụ hưởng những lợi ích mà Bộ trưởng vừa tuyên bố?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Chúng tôi đang thực hiện quyết liệt các giải pháp thuộc 3 cấp thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Riêng giải pháp của Bộ Tài chính chúng tôi thực hiện về rà soát, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho doanh nghiệp, cho người nộp thuế... phấn đấu từ nay đến giữa tháng 9 giảm thời gian 201 giờ kê khai thuế .

Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ sửa đổi các chỉ tiêu kê khai thuế giá trị gia tăng, phấn đấu giảm 156 giờ. Khắc phục sự khác biệt giữa doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giảm được khoảng 35 giờ. Cùng với đó là khắc phục khác biệt sự ghi nhận giữa chi phí kế toán với chi phí tính thuế giảm được khoảng 10 giờ và đẩy mạnh kê khai nộp thuế điện tử sẽ giảm được khoảng 23 giờ. Đó là nội dung thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính.

Về thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, đã ký và gửi sang Bộ Tư pháp để thẩm định Nghị định sửa một số quy định hiện hành. Theo đó, sẽ giảm được khoảng 88 giờ đối với số lần kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp theo quy định hiện nay là 17 lần trong 1 năm sẽ giảm còn 5 lần trong 1 năm.

Về nhóm thuộc thẩm quyền của Quốc hội, tại Nghị quyết của Chính phủ đã thống nhất ủy quyền cho Bộ Tài chính sẽ ký trình Quốc hội một số văn bản liên quan tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII tới đây sửa một số nội dung.

Một người dân đầu tư chứng khoán băn khoăn với quy định thuế chồng thuế của Bộ Tài chính. Lý do là khi doanh nghiệp kinh doanh có lãi, doanh nghiệp đã phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng khi nhận cổ tức lại phải chịu thuế thêm 5% thuế. Trong khi đó, người gửi tiền vào ngân hàng thì không mất thuế, chúng tôi đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp hỗ trợ sản xuất kinh doanh lại mất thuế. Bộ trưởng có cho rằng đó là thuế chồng thuế, là vô lý không?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Mỗi một sắc thuế có mục tiêu và yêu cầu khác nhau và quá trình cải cách thuế của chúng ta hiện nay đã đi theo thông lệ quốc tế. Theo đó quy định khi doanh nghiệp có lãi thì phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, ở đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Cụ thể, từ 1/1/2014 thuế suất thuế phổ thông, thuế thu nhập doanh nghiệp của chúng ta còn 22% (năm 2013 là 25%) và đến năm 2016 theo lộ trình thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông còn 20%.

Những khoản lãi còn lại của doanh nghiệp không được chia cho cổ đông và để lại tái đầu tư thì Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định là không phải nộp khoản thuế nào khác. Trường hợp lãi được chia cho các cá nhân, cổ đông thì phải nộp thêm 5% trên cổ tức được nhận, đây chính là thuế thu nhập cá nhân.

Xét về bản chất khoản thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn góp từ kinh doanh, không khác gì hoạt động kinh doanh khác như đầu tư tài sản cho thuê và cũng phải chịu thuế thu nhập cá nhân, đây cũng là thông lệ chung của nhiều nước.

Đối với lãi tiền gửi ngân hàng, hiện nay là không thu thuế thu nhập cá nhân để khuyến khích mọi người dân trong xã hội tiết kiệm chi tiêu, dành tiền gửi tiết kiệm. Đây là nguồn lực to lớn phục vụ sự đầu tư phát triển của đất nước, do vậy đây là khoản thu nhập không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

nguồn: 24h.com.vn


{fcomment}