Thanh tra 60 dự án: Quyền lợi người mua nhà có bị ảnh hưởng?

ngày 16/05/2017

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM, trong 60 dự án đề xuất thanh tra có nhiều dự án đã hoàn thành, người dân sinh sống ổn định, có những dựa án đang triển khai thi công, có những dự án đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư...

Chính vì thế, theo ông Châu, khi thanh tra 60 đự án cần có giải pháp xử lý phù hợp để vừa đảm bảo quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất đúng pháp luật, xác định giá đất sát giá thị trường, không làm thất thu ngân sách Nhà nước, đảm bảo lợi ích chính đáng của nhà đầu tư, nhất là phải tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà.

Hinh anh Thanh tra 60 du an: Quyen loi nguoi mua nha co bi anh huong?

 Cần cẩn trọng khi thanh tra 60 dự án để quyền lợi người mua nhà không bị ảnh hưởng. (Ảnh minh họa)

Ông Châu cũng cho biết, Hiệp hội bất động sản TP.HCM cũng đã kiến nghị Thủ tướng sớm ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc quyết định thay thế Quyết định số 09 năm 2007, Quyết định số 140 năm 2008, Quyết định số 86 năm 2010 của Thủ tướng, làm cơ sở để tạo hành lang pháp lý minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh, chặt chẽ nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.

Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng nên sửa Luật Đất đai về chế định đấu giá quyền sử dụng đất và sửa đổi Luật Đấu thầu về chế định đấu thầu dự án có sử dụng đất, để đảm bảo tính công khai, minh bạch, khắc phục hiện tượng đấu giá, đấu thầu có “quân xanh - quân đỏ”.

Cùng với đó, Chính phủ nên cho phép các chủ đầu tư được tiếp tục triển khai dự án, với điều kiện chủ đầu tư phải có văn bản cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh đối với dự án sau khi đã có kết luận thanh tra, để hoàn thành dự án đưa vào sử dụng. Điều này nhằm tránh lãng phí thời gian và của cải xã hội, đảm bảo quyền lợi của người mua nhà.

Cũng theo ông Châu, do quan ngại trước kiến nghị của Bộ Tài chính về việc "tạm thời đình chỉ thi công các dự án xây dựng nhà cao tầng đang triển khai thực hiện tại trung tâm thành phố lớn mà chưa thực hiện đúng thẩm quyền giao sử dụng đất không qua đấu giá", nên Hiệp hội đã "kiến nghị Thủ tướng Chính phủ vẫn cho phép các chủ đầu tư được tiếp tục triển khai thi công dự án với điều kiện chủ đầu tư dự án phải có văn bản cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) đối với dự án sau khi đã có kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, để hoàn thành dự án đưa vào sử dụng, tránh lãng phí thời gian và của cải xã hội, và đảm bảo quyền lợi của người mua nhà trong dự án".

Liên quan đến vấn đề này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có công văn về việc quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa.

Cụ thể, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chuyển danh sách gồm 60 các cơ sở nhà, đất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư cho Thanh tra Chính phủ tham khảo, phục vụ công tác thanh tra về việc quản lý đất đai theo kế hoạch thanh tra năm 2017.

Phó thủ tướng cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất sửa đổi quy định Luật Đất đai năm 2013 về bán đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với quy định về thu hồi đất.

Nguồn VTC News