Kẻ chịu tội ăn vụng

ngày 19/08/2017

 Hai đứa trẻ nói chuyện với nhau:

Kẻ chịu tội ăn vụng
- Sao trông cậu buồn thế?

- Con mèo nhà tớ đi lạc mất rồi.

- Cậu nhớ nó à?

- Không!

- Thế thì làm sao?

- Tớ chỉ lo từ nay không ai chịu tội ăn vụng thay tớ.

- !!!

Nguồn GDTĐ