Bộ Tài chính duyệt chi hơn 10 tỉ bồi thường oan sai cho ông Nén

ngày 25/04/2017

Ông Biện Văn Hoan - chánh án TAND tỉnh Bình Thuận và thẩm phán Trần Thị Thiên Hương đã thông tin cho gia đình ông Nén biết Bộ Tài chính đã có văn bản ngày 14/4 thống nhất bổ sung dự toán năm 2017 hơn 10 tỉ đồng (từ nguồn chi quản lý hành chính ngân sách trung ương năm 2017) để TAND tỉnh bồi thường oan sai cho ông Nén và gia đình.

Ông Huỳnh Văn Nén.

Sáng 24/4, ông Huỳnh Văn Nén-người bị kết án oan trong 2 vụ án ở Bình Thuận và ông Nguyễn Thận (người đi kêu oan, đại diện theo ủy quyền của ông Nén) đã đến TP Phan Thiết làm việc với TAND tỉnh Bình Thuận về số tiền bồi thường oan sai mà gia đình ông Nén được nhận.

TAND tỉnh Bình Thuận thông báo khi có tiền trong tài khoản của TAND tỉnh Bình Thuận, cơ quan này sẽ chuyển vào tài khoản của ông Nén.

Theo quyết định do TAND tỉnh Bình Thuận trao cho ông Nén ngày 7/3, số tiền cơ quan này bồi thường cho ông Nén và gia đình là hơn 10 tỉ đồng (5,3 tỉ cho thiệt hại do tổn thất về tinh thần, 2,3 tỉ đồng tổn hại về sức khỏe, 1,2 tỉ đồng thu nhập thực tế bị mất, và 1,2 tỉ đồng cho các thiệt hại khác).

Nguồn VTC News