bao hiem xa hoi dien tu

14916

GV không được hưởng phụ cấp đứng lớp nếu chưa được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

 Tôi đã có 16 năm công tác, UBND huyện ký hợp đồng và cho hưởng hệ số bậc hai (2,41). Tôi thuộc loại hợp đồng gì, có được hưởng phụ cấp đứng lớp không? UBND huyện bảo là hợp đồng ngắn hạn không được hưởng có đúng không? - Phạm Minh Đức ( Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

GV không được hưởng phụ cấp đứng lớp nếu chưa được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

* Trả lời:

Để xác định hợp đồng lao động của bạn thuộc thuộc loại gì, bạn cần xem lại nội dung và các khoản được thỏa thuận trong hợp đồng.

Về phụ cấp đứng lớp, chúng tôi xin được tư vấn như sau: Theo Khoản 1 Mục 1 Thông tư liên tịch số: 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC giữa Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định số: 244/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập:

"Phạm vi và đối tượng áp dụng dụng như sau: Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội được nhà nước cấp kinh phí hoạt động;

Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;

Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền".

Còn tại Khoản 2 Mục I Thông tư trên hướng dẫn về điều kiện áp dụng phụ cấp ưu đãi như sau:

Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi. Riêng đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 mục này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo.

Như vậy nếu như các bạn đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì các bạn hoàn toàn đủ điều kiện được hưởng phụ cấp đứng lớp cho dù bạn vẫn đang là giáo viên hơp đồng.

Trong trường hợp các bạn chưa đượcxếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì các bạn không thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp đứng lớp.

Theo GDTĐ

{fcomment}

Tin liên quan:
Tin mới hơn:

máy sàng rung

Xe điện

đồ thờ bằng đồng

Văn phòng điện tử

hóa đơn điện tử

Hoa don dien tu Einvoice