bao hiem xa hoi dien tu

25124:thong-qua-nghi-quyet-ve-thi-diem-co-che-chinh-sach-dac-thu-phat-trien-thanh-pho-ho-chi-minh

Thông qua Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh

PDF.InEmail

Chiều 24/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.   

Thông qua Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh

Với 465 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, bằng 94,70% tổng số đại biểu Quốc hội. Số đại biểu tán thành là 460, bằng 93,69%; không tán thành là 3, bằng 0,61%; không biểu quyết là 2, bằng 0,41%.

Trước đó, trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận tại Tổ ngày 14/11/2017 và tại Hội trường ngày 20/11/2017 về Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố), Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết.

Nghị quyết gồm 8 Điều, quy định thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Thành phố) về quản lý đất đai, đầu tư, tài chính - ngân sách nhà nước; quy định cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý.

Nguồn GDTĐ

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

máy sàng rung

Xe điện

đồ thờ bằng đồng

Văn phòng điện tử

hóa đơn điện tử

Hoa don dien tu Einvoice